ในทุกวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคและการแข่งขันเปลี่ยนไปเร็วมากจนนักการตลาดตามไม่ทัน เมื่อต้องการหาวิธีทำงานให้เร็วขึ้น กลับต้องเพิ่มทีม เพิ่มต้นทุนจนหนักเกินไปกว่าทีมจะรับได้ เพราะ “ย่อยงานให้เล็กลงไม่เป็น”

คอร์สออนไลน์ Agile Marketing 101 เป็นแนวคิดใหม่ที่แนะนำให้คุณย่อยงานให้เล็กลงจนสามารถทำได้เร็วมาก เหนื่อยน้อยลง และทีมมีความสุขมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทัน ทั้งยังใช้ต้นทุนที่ต่ำลงในการทำการตลาดในแต่ละครั้ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
– ทีมทำงาน และผู้บริหารเข้าใจประโยชน์ของการทำ Agile Marketing
– เพื่อทำให้ทีมทำงานเร็วขึ้น และเหนื่อยน้อยลง
– สามารถจัดสรรทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
– เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
– นักการตลาด
– เจ้าของธุรกิจ
– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Power by SkillLane

https://www.skilllane.com/