รายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากงาน CQITDAY (สายคล้องแมส CQIT)

จากกลงทะเบียนเขาร่วมโครงการวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 (CQITDAY 2022) ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่าน Zoom meeting โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

[table id=22 /]