คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ สมัครเรียน
หลักสูตร
– Human Subject Protection (HSP)
– Responsible Conduct of Research (RCR)
หลักสูตร พัฒนาโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://elearning-necast.nrct.go.th