รายละเอียดคอร์ส

Research in medical education – How to do it โดย รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำอธิบายหลักสูตร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

3 ชั่วโมง 58  นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อ : Research in medical education – How to do it