หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะผู้บริหารระดับสูง (EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM : NEA)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรที่สนใจ
ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

รายละเอียดหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Business Leadership in an Uncertain World

2. หลักสูตร Innovation and Information Technology for International Trade

3. หลักสูตรการสร้าง Content Marketing ผ่านการเล่าเรื่อง : Storytelling

4. หลักสูตรกระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)