หลักสูตร Microsoft Excel พื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน เรียนครบ ทำงานได้เลย!

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทำงานด้านตารางคำนวณ (Spreadsheet) สามารถ ทำตาราง สร้างแบบฟอร์ม สร้างการคำนวณ ทำงานกับข้อมูล เตรียมข้อมูล สรุปผลข้อมูล มีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายในนั้นให้เราได้ใช้งาน พร้อมยังติดตั้ง Add-ins เพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังมีระบบการรักษาความปลอดภัย และทำงานได้ทั้งบน Desktop และ ทำงานร่วมกันบน Cloud ได้อีกด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

1 ชั่วโมง 20 นาที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถทำงานกับ Microsoft Excel ได้
 • สามารถจัดรูปแบบเอกสาร Microsoft Excel ได้
 • สามารถสร้างการคำนวณ ใช้สูตรพื้นฐาน/เบื้องต้นได้
 • สามารถทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

 • ผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel คนทำงาน นักเรียน/นักศึกษา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • สามารถจัดการไฟล์ของเครื่องได้

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : แนะนำหลักสูตร/แนะนำผู้สอน และดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน

หัวข้อที่ 2 : แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ของ Excel-Ribbon-การเปลี่ยนภาษาเมนู

หัวข้อที่ 3 : สร้างตารางและการจัดรูปแบบตัวหนังสือฟอนต์ (Font)

หัวข้อที่ 4 : การจัดรูปแบบตัวเลข ใส่ทศนิยม สกุล

หัวข้อที่ 5 : การบันทึกไฟล์และประเภทนามสกุล

หัวข้อที่ 6 : การใส่รูปภาพ-ทำงานกับรูปภาพ

หัวข้อที่ 7 : การใส่รูปทรง-การทำงานกับรูปทรง

หัวข้อที่ 8 : การทำใบแจ้งหนี้-ใบส่งสินค้า

หัวข้อที่ 9 : การจัดหน้ากระดาษ

หัวข้อที่ 10 : การคำนวณใน Microsoft Excel

หัวข้อที่ 11 : การนำ Excel ไปต่อยอดในอนาคต

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics ผู้ติดตามกว่า 300K คน (https://www.facebook.com/chalaivate/)
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate (DA-100)
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand

Power by SkillLand

www.skilllane.com/