7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า หลังจากเรียนจบแล้วสามารถนำไอเดียต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที!

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

สำหรับคอร์สนี้ จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ทางด้านไอเดียการนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยเนื้อหาจะถูกเรียบเรียง กลั่นกรองออกมาเป็นไอเดียในเชิงปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจแบบ Step by Step และที่สำคัญ คือ หลังจากเรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถนำไอเดียต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที!

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

1 ชั่วโมง 36 นาที

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

  • นักเรียน นักศึกษา
  • คนทำงาน
  • คนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลงาน
  • คนที่ต้องใช้ PowerPoint เข้ามาช่วยนำเสนอผลงาน
  • คนที่ต้องการผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า

เนื้อหาในหลักสูตร

ไอเดียที่ 1 : นำเสนอเรื่องอะไร

ไอเดียที่ 2 : นำเสนอหัวข้ออะไรบ้าง

ไอเดียที่ 3 : ทำความเข้าใจ ในหัวข้อต่าง ๆ

ไอเดียที่ 4 : เทคนิคการพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ลงไปในโปรแกรม PowerPoint

ไอเดียที่ 5 : สร้างทางเลือกในการนำเสนอ

ไอเดียที่ 6 : ออกแบบการนำเสนอในแบบฉบับส่วนตัว

ไอเดียที่ 7 : ซ้อม ซ้อม ซ้อม เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า

Show Case : การนำไอเดียที่ 1-7 มาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

สมเกียรติ ช่วยมาก

  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 15 ปี
  • วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 8 ปี
  • เน้นเทคนิคลงมือทำ เพื่อลดความจำ เพิ่มความเข้าใจ ด้วยสโลแกน “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

Power by SkillLand

www.skilllane.com/