หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ “จำเป็น” ต้องใช้งานโปรแกรม PowerPoint แต่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือมีน้อยมาก และไม่รู้จะเริ่มต้นใช้งานอย่างไร ผมคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับคุณ!

ไอเดียที่ 1 : นำเสนอเรื่องอะไร
ไอเดียที่ 2 : นำเสนอหัวข้ออะไรบ้าง
ไอเดียที่ 3 : ทำความเข้าใจ ในหัวข้อต่างๆ
ไอเดียที่ 4 : เทคนิคการพิมพ์หัวข้อต่างๆ ลงไปในโปรแกรม PowerPoint
ไอเดียที่ 5 : สร้างทางเลือกในการนำเสนอ
ไอเดียที่ 6 : ออกแบบการนำเสนอในแบบฉบับส่วนตัว
ไอเดียที่ 7 : ซ้อม ซ้อม ซ้อม! เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
*นักเรียน นักศึกษา
*คนทำงาน
*คนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลงาน
*คนที่ต้องใช้ PowerPoint เข้ามาช่วยนำเสนอผลงาน
*คนที่ต้องการผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า

 

เนื้อหาในหลักสูตร

 • ไอเดียที่ 1 : นำเสนอเรื่องอะไร
 • ไอเดียที่ 2 : นำเสนอหัวข้ออะไรบ้าง
 • ไอเดียที่ 3 : ทำความเข้าใจ ในหัวข้อต่างๆ
 • ไอเดียที่ 4 : เทคนิคการพิมพ์หัวข้อต่างๆ ลงไปในโปรแกรม PowerPoint
 • ไอเดียที่ 5 : สร้างทางเลือกในการนำเสนอ
 • ไอเดียที่ 6 : ออกแบบการนำเสนอในแบบฉบับส่วนตัว
 • ไอเดียที่ 7 : ซ้อม ซ้อม ซ้อม! เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า
 • Show Case : การนำไอเดียที่ 1-7 มาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

สมเกียรติ ช่วยมาก

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 15 ปี
 • วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 8 ปี
 • เน้นเทคนิคลงมือทำ เพื่อลดความจำ เพิ่มความเข้าใจ ด้วยสโลแกน “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

Power by SkillLand

www.skilllane.com/