หลักสูตร "Storytelling" พัฒนาทักษะการนำเสนอ ผ่านการเล่าเรื่องราวของคุณ

       “Digital Storytelling เป็นการหาวิธีการเล่าใหม่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่ หรือกระบวนการรุงรังเฉกเช่นการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อทำให้คนดูได้รับอรรถรสในการรับชมเสมือนว่ากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ และเน้นการทำสื่อให้ปลอดภัย โดยการงดการใช้คำหยาบคาย และเปลี่ยนไปใช้พาดหัวที่ น่าสนใจแต่ไม่บิดเบือนความจริง รวมไปถึงการตั้งเงื่อนไขการโฆษณาที่เป็นมิตรกับผู้ชม กล่าวคือ เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งสองด้านนั่นเอง”

พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

    ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์มีดี) ขอแนะนำหลักสูตรการพัฒนาตนเองที่จะช่วยพัฒนาทักษะในของด้านการนำเสนอ ผ่านการเล่าเรื่อง รวมถึงการได้รู้จักกับเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการนำเสนอเพื่อเพิ่มการสื่อสารของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย ศูนย์มีดี ได้รวบรวมหลักสูตรที่น่าสนใจ จาก สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการสร้าง Content Marketing ผ่านการเล่าเรื่อง : Storytelling (Creating Content Marketing through Storytelling)
วิทยากรโดย คุณกานต์ หงษ์ทอง และ คุณวนัสนัท์ จันทร์นิ่ม (ครูลูกนัท)
2. หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วย Storytelling
วิทยากรโดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

เงื่อนไขการอบรม

วิทยากรโดย คุณกานต์ หงษ์ทอง และ คุณวนัสนัท์ จันทร์นิ่ม (ครูลูกนัท)

วิทยากรโดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

หลักสูตรการสร้าง Content Marketing ผ่านการเล่าเรื่อง : Storytelling (Creating Content Marketing through Storytelling)

ในหลักสูตร “Storytelling” และการสื่อสารภาพลักษณ์บุคคลด้วย “Body Language” จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญในการเล่าเรื่องที่จะใช้สนับสนุนการสื่อสารเพื่อที่นำเทคนิคเหล่านี้ไปต่อยอดในการบอกเล่าเรื่องราวให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวในใจลูกค้าหรือผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเตรียมตัวสำหรับนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วย
โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย 
บทที่ 1 การสื่อสารด้วยเรื่องเล่าคืออะไร?
บทที่ 2 Story คืออะไร?
บทที่ 3 ทิศทางในการเล่าเรื่อง
บทที่ 4 Storytelling Communication
บทที่ 5 การสื่อสารภาพลักษณ์บุคคลและการสื่อสารด้วย Body Language

หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วย Storytelling

สำหรับสาระในหลักสูตร Storytelling มุ่งเพิ่มทักษะในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการตลาด รวมถึงทำความรู้จักเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในการนำเสนอคอนเทนต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนแข็งแกร่งให้กับเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารขององค์กรที่รับผิดชอบด้านการบริหารการตลาด รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย
1. Storytelling คืออะไรและทำไม
2. Storytelling สำคัญกับธุรกิจอย่างไร
3. ศิลปะการเล่าเรื่อง ในยุค “ดิจิทัล”
4. “ทฤษฎี ABC” กลั่นประสบการณ์ 22 ปี
5. นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ปัง ด้วยหลัก SPํY
6. กลยุทธ์ “รีวิว” สินค้า อย่างไรให้โดน
7. กลยุทธ์การเลือก “สื่อ” ในการเล่าเรื่อง

หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะจัดส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน ไปยัง  e-mail ที่ท่านลงทะเบียนอีกครั้ง
(ระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติ ประมาณ 1 – 2 วัน)
โดยท่านสามารถตรวจสอบการอนุมัติเข้าเรียน ผ่าน email ของท่าน

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.
ติดต่อ 36227, 35226