หลักสูตรการใช้ระบบ Suandok EMR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน – Electronic Medical Record (EMR)

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดคอร์ส

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

29 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : การเข้าสู่ระบบ iviewer

หัวข้อที่ 2 : การค้นหาห้องตรวจและผู้ป่วย

หัวข้อที่ 3 : การดูประวัติของผู้ป่วย

หัวข้อที่ 4 : การบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล

หัวข้อที่ 5 : การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์

หัวข้อที่ 6 : การสั่ง LAB

หัวข้อที่ 7 : การสั่งยา

หัวข้อที่ 8 : การนัดหมายการตรวจ

หัวข้อที่ 9 : การอัพโหลดภาพผ่าน icompanion

หัวข้อที่ 10 : การบันทึกปัญหาด้านยา / เภสัชกรรม

หัวข้อที่ 11 : การบันทึกคำแนะนำสุขศึกษา

หัวข้อที่ 12 : Update การใช้งาน iviewer Version 2.1.0

หัวข้อที่ 13 : X-ray