หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร การใช้ระบบ Electronic Nurse Record (ENR) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในการทำความรู้จักกับระบบ Electronic Nurse Record (ENR) ที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรียนรู้พื้นฐานการเข้าใช้งาน เพื่อการต่อยอดสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 15 นาที 45 วินาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ไม่ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

  • เป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเกี่ยวกับ ระบบ Electronic Nurse Record (ENR)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใช้งานระบบ Electronic Nurse Record (ENR) ที่เปิดให้บริการให้บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

เนื้อหาในหลักสูตร

ระบบ E-Kardex
หัวข้อที่ 1 : การเข้าใช้งาน E-Kardex

หัวข้อที่ 2 : การรับคำสั่งของแพทย์ในระบบ E-Kardex

หัวข้อที่ 3 : การบันทึกข้อมูล NPO และ Feed ในระบบ E-Kardex

หัวข้อที่ 4 : การ Hold ยาในระบบ E-Kardex

หัวข้อที่ 5 : การ Off ยาในระบบ E-Kardex

หัวข้อที่ 6 : การบันทึก Note เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและเภสัชการในระบบ E-Kardex

ระบบ E-Mar
หัวข้อที่ 1 : การเข้าใช้งาน E-Mar

หัวข้อที่ 2 : การเลือกเวลาการจ่ายยาในระบบ E-Mar

หัวข้อที่ 3 : การจ่ายยาและบันทึกการจ่ายยาในระบบ E-Mar

หัวข้อที่ 4 : การจ่ายยาย้อนหลัง เมื่อผู้ป่วยมีการ NPO หรือหลัง Off NPO

หัวข้อที่ 5 : การดูสรุปการจ่ายยาในระบบ E-Mar