สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

Medical Education : Facilitator สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based Learning

2024-06-27T15:59:12+07:00

[…]

Medical Education : Facilitator สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based Learning2024-06-27T15:59:12+07:00

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

2023-10-20T14:52:26+07:00

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน2023-10-20T14:52:26+07:00
Go to Top