โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

[mpc_textblock content_width=”50″ font_preset=”mpc_preset_127″ font_color=”#ffffff” font_size=”16″ font_line_height=”1.4″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” animation_in_type=”transition.slideRightBigIn” animation_in_offset=”100″ animation_in_duration=”800″ animation_in_delay=”1350″]

เริ่มเรียน 1 ก.ค. – 14 ก.ย. 63
มี 2 หลักสูตร ได้แก่
Real World English & English for Healthcare Professionals ( 30 ชั่วโมง )
Real World English & Communicative English at Work ( 30 ชั่วโมง )

Section
จันทร์ และ พุธ เวลา 16.30 – 18.00 น.
เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10.30 – 12.00 น.

[/mpc_textblock]

[mpc_button preset=”mpc_preset_205″ url=”url:%23about|title:About|” font_preset=”mpc_preset_117″ font_color=”#ffffff” font_size=”14″ font_line_height=”0.5″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” title=”Browse services” icon_type=”character” icon_effect=”stay-left” icon_gap=”0″ border_css=”border-width:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:18px;padding-right:29px;padding-bottom:18px;padding-left:29px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#d0b693″ hover_background_color=”#ffffff” hover_background_effect=”slide-top” hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;” animation_in_type=”transition.slideRightBigIn” animation_in_offset=”100″ animation_in_duration=”750″ animation_in_delay=”1600″]
[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_127″ font_color=”#b39a68″ font_size=”16″ font_line_height=”1.2″ font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Browse Our[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_117″ font_color=”#333333″ font_size=”36″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-bottom:30px;”]services[/mpc_textblock]
[mpc_grid_anything easy_notice=”” cols=”3″ gap=”40″][mpc_icon_column alignment=”left” title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”Courses” content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:-4px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”lnr lnr-graduation-hat” mpc_icon__icon_color=”#575a6d” mpc_icon__icon_size=”48″ mpc_icon__padding_css=”padding:0px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true”]รายละเอียด คอร์ส และตารางเรียน[/mpc_icon_column][mpc_icon_column alignment=”left” title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ” content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:-4px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”fa fa-address-book-o” mpc_icon__icon_color=”#575a6d” mpc_icon__icon_size=”48″ mpc_icon__padding_css=”padding:0px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true”][/mpc_icon_column][mpc_icon_column alignment=”left” url=”url:https%3A%2F%2Fw2.med.cmu.ac.th%2Fmtec%2Fmanual%2Fmanual-system%2Fzoom%2Fpdf-zoom%2F|title:%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Zoom%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99||” title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”วฺิธีการใช้งานโปรแกรม ZOOM เบื้องต้น” content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:-4px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”fa fa-video-camera” mpc_icon__icon_color=”#575a6d” mpc_icon__icon_size=”48″ mpc_icon__padding_css=”padding:0px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true”]การใช้งาน ZOOM เบื้องต้น[/mpc_icon_column][mpc_icon_column alignment=”left” url=”url:http%3A%2F%2Fline.me%2Fti%2Fg%2FplNkb5GGLN|title:%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%20Line%20Eng%2063||” title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”กลุ่ม LINE แจ้งข่าวสารโครงการ” content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:-4px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”fa fa-paper-plane-o” mpc_icon__icon_color=”#575a6d” mpc_icon__icon_size=”48″ mpc_icon__padding_css=”padding:0px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-send-o” mpc_icon__hover_icon_color=”#88d482″ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” animation_loop_type=”callout.bounce” animation_loop_duration=”1500″ animation_loop_delay=”2800″ animation_loop_hover=”true”]สะดวกมากยิ่งขึ้น เข้ากลุ่ม LINE เพื่อติดตามข่าวสารโครงการ[/mpc_icon_column][mpc_icon_column alignment=”left” title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”ติดต่อ/แจ้งปัญหา” content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:-4px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”lnr lnr-heart” mpc_icon__icon_color=”#575a6d” mpc_icon__icon_size=”48″ mpc_icon__padding_css=”padding:0px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_icon=”lnr lnr-heart” mpc_icon__hover_icon_color=”#df5461″ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” animation_loop_type=”callout.bounce” animation_loop_duration=”1500″ animation_loop_delay=”2800″ animation_loop_hover=”true”]ติดต่อเจ้าหน้าที่[/mpc_icon_column][/mpc_grid_anything]
[mpc_image image=”3367″ padding_css=”padding:0px;” margin_css=”margin:0px;” image_size=”full” image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ mpc_ribbon__disable=”true”]
[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_127″ font_color=”#b39a68″ font_size=”16″ font_line_height=”1.2″ font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร[/mpc_textblock][mpc_callout layout=”style_9″ title_font_preset=”mpc_preset_17″ title_font_color=”#141217″ title_font_size=”36″ title_font_align=”left” title=”What we really do” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:0px;margin-right:60px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” content_width=”100″ content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:40px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” icon_disable=”true” icon_type=”image” icon_image_size=”full” icon_image=”2959″ icon_margin_css=”margin-left:40px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_200″ mpc_button__url=”url:%23||” mpc_button__font_preset=”mpc_preset_17″ mpc_button__font_color=”#d0b693″ mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”0.6″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”center” mpc_button__title=”Learn More” mpc_button__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_button__border_css=”border-width:2px;border-color:#d0b693;border-style:solid;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:15px;padding-right:30px;padding-bottom:15px;padding-left:30px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:1px;margin-right:1px;margin-bottom:1px;margin-left:1px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#d0b693″ mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” mpc_button__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#d0b693;border-style:solid;”]Wolf kogi tattooed fanny pack, locavore 3 wolf moon man bun. Man bun hashtag microdosing meggings, art party vegan messenger bag waistcoat cred shoreditch fap. Jean shorts 90’s next level brunch, ennui gastropub photo booth pabst pug disrupt brooklyn taxidermy roof party flannel.

Fingerstache knausgaard venmo, austin deep v lo-fi church-key neutra single-origin coffee food truck tilde letterpress quinoa pinterest. Dreamcatcher vice kogi cred tilde photo booth semiotics.[/mpc_callout]

[mpc_image image=”3051″ padding_css=”padding:0px;” margin_css=”margin:0px;” image_size=”full” image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ mpc_ribbon__disable=”true”]
[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_127″ font_color=”#b39a68″ font_size=”16″ font_line_height=”1.2″ font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Browse Our[/mpc_textblock][mpc_callout layout=”style_9″ title_font_preset=”mpc_preset_17″ title_font_color=”#141217″ title_font_size=”36″ title_font_align=”left” title=”What we really do” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:0px;margin-right:60px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” content_width=”100″ content_font_preset=”mpc_preset_45″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:40px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” icon_disable=”true” icon_type=”image” icon_image_size=”full” icon_image=”2959″ icon_margin_css=”margin-left:40px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_200″ mpc_button__url=”url:%23||” mpc_button__font_preset=”mpc_preset_17″ mpc_button__font_color=”#d0b693″ mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”0.6″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”center” mpc_button__title=”Learn More” mpc_button__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_button__border_css=”border-width:2px;border-color:#d0b693;border-style:solid;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:15px;padding-right:30px;padding-bottom:15px;padding-left:30px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:1px;margin-right:1px;margin-bottom:1px;margin-left:1px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#d0b693″ mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” mpc_button__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#d0b693;border-style:solid;”]Wolf kogi tattooed fanny pack, locavore 3 wolf moon man bun. Man bun hashtag microdosing meggings, art party vegan messenger bag waistcoat cred shoreditch fap. Jean shorts 90’s next level brunch, ennui gastropub photo booth pabst pug disrupt brooklyn taxidermy roof party flannel.

Fingerstache knausgaard venmo, austin deep v lo-fi church-key neutra single-origin coffee food truck tilde letterpress quinoa pinterest. Dreamcatcher vice kogi cred tilde photo booth semiotics.[/mpc_callout]

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_127″ font_color=”#b39a68″ font_size=”16″ font_line_height=”1.2″ font_align=”center” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]

Save now and sign up for

[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_117″ font_color=”#333333″ font_size=”36″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”center” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;”]

Subscription Packages

[/mpc_textblock]

[mpc_pricing_box cols=”1″ title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_line_height=”1″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:61px;padding-right:35px;padding-bottom:28px;padding-left:35px;” price_font_preset=”mpc_preset_132″ price_font_color=”#575a6d” price_font_size=”100″ price_font_line_height=”1″ price_font_align=”center” price_padding_divider=”true” price_padding_css=”padding-top:0px;padding-bottom:29px;” prop_font_preset=”mpc_preset_45″ prop_font_color=”#888888″ prop_font_size=”16″ prop_font_line_height=”1.4″ prop_font_transform=”none” prop_font_align=”center” prop_padding_divider=”true” prop_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:30px;padding-bottom:0px;padding-left:30px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_204″ mpc_button__font_preset=”mpc_preset_17″ mpc_button__font_color=”#575a6d” mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”0.6″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”left” mpc_button__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_button__border_css=”border-width:2px;border-color:#575a6d;border-style:solid;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:16px;padding-right:44px;padding-bottom:16px;padding-left:44px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:26px;margin-right:10px;margin-bottom:64px;margin-left:10px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#575a6d” mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” slider_disable=”true” border_css=”border-width:10px;border-color:#f5f5f5;border-style:solid;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:40px;”][mpc_pricing_column title=”Basic Hair & mustache” title_color=”#333333″ price=”$19″ price_color=”#575a6d” mpc_button__title=”Order now” mpc_button__url=”url:%23||” properties=”Gastropub photo booth pabst ||| pug disrupt brooklyn |||taxidermy roof party flannel.” properties_color=”#888888″][/mpc_pricing_box]
[mpc_pricing_box cols=”1″ title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_line_height=”1″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:95px;padding-right:69px;padding-bottom:28px;padding-left:69px;” price_font_preset=”mpc_preset_132″ price_font_color=”#575a6d” price_font_size=”100″ price_font_line_height=”1″ price_font_align=”center” price_padding_divider=”true” price_padding_css=”padding-top:0px;padding-bottom:29px;” prop_font_preset=”mpc_preset_45″ prop_font_color=”#888888″ prop_font_size=”16″ prop_font_line_height=”1.4″ prop_font_transform=”none” prop_font_align=”center” prop_padding_divider=”true” prop_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:30px;padding-bottom:0px;padding-left:30px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_204″ mpc_button__font_preset=”mpc_preset_17″ mpc_button__font_color=”#575a6d” mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”0.6″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”left” mpc_button__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_button__border_css=”border-width:2px;border-color:#575a6d;border-style:solid;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:16px;padding-right:44px;padding-bottom:16px;padding-left:44px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:26px;margin-bottom:93px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#575a6d” mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” slider_disable=”true” border_css=”border-width:10px;border-color:#575a6d;border-style:solid;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;”][mpc_pricing_column title=”Full Facial service” title_color=”#333333″ price=”$49″ price_color=”#575a6d” mpc_button__title=”Order now” mpc_button__url=”url:%23||” properties=”Gastropub photo booth pabst ||| pug disrupt brooklyn |||taxidermy roof party flannel.” properties_color=”#888888″][/mpc_pricing_box]
[mpc_pricing_box cols=”1″ title_font_preset=”mpc_preset_117″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_line_height=”1″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:61px;padding-right:69px;padding-bottom:28px;padding-left:69px;” price_font_preset=”mpc_preset_132″ price_font_color=”#575a6d” price_font_size=”100″ price_font_line_height=”1″ price_font_align=”center” price_padding_divider=”true” price_padding_css=”padding-top:0px;padding-bottom:29px;” prop_font_preset=”mpc_preset_45″ prop_font_color=”#888888″ prop_font_size=”16″ prop_font_line_height=”1.4″ prop_font_transform=”none” prop_font_align=”center” prop_padding_divider=”true” prop_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:30px;padding-bottom:0px;padding-left:30px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_204″ mpc_button__font_preset=”mpc_preset_17″ mpc_button__font_color=”#575a6d” mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”0.6″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”left” mpc_button__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_button__border_css=”border-width:2px;border-color:#575a6d;border-style:solid;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:16px;padding-right:44px;padding-bottom:16px;padding-left:44px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:26px;margin-bottom:64px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#575a6d” mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” slider_disable=”true” border_css=”border-width:10px;border-color:#f5f5f5;border-style:solid;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:40px;”][mpc_pricing_column title=”Full Facial service” title_color=”#333333″ price=”$99″ price_color=”#575a6d” mpc_button__title=”Order now” mpc_button__url=”url:%23||” properties=”Gastropub photo booth pabst ||| pug disrupt brooklyn |||taxidermy roof party flannel.” properties_color=”#888888″][/mpc_pricing_box]