การใช้งาน Zoom สำหรับจัดการประชุมทั่วไป

หลักสูตร Zoom for Host

โดย คุณอมฤต ดวงเมือง

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสอนการใช้งาน Zoom สำหรับจัดการประชุมทั่วไป โดยมีหัวข้อหลักต่อไปนี้

  • การเข้าใช้งาน Zoom และตรวจสอบบัญชีการใช้งาน
  • วิธีการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบและดูโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
  • ความแตกต่างของ Basic&Pro License
  • รู้จักการตั้งค่า Zoom อย่างละเอียด
  • เป็นการกำหนดสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งานใน Online Meeting ต่างๆ
  • การจัดการไฟล์ Report และ Record
  • ฝึกเปิดประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom โดยดำเนินการตามที่ได้ตั้งค่าไว้
  • รู้จักปุ่มควบคุมต่างๆที่ปรากฎใน Zoom Meeting

เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน อาจารย์