เรียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน

 

ด้วยศูนย์มีดีจะเปิด informal Session หรือ Coaching Community เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ MEDS Check-In และการโค้ช Feedback จึงขอเชิญตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วม Session ดังกล่าวเพื่อให้เกิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาทั้งหัวหน้าและบุคลากรและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนผลงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน

 

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/Xvbv0J1p1e
คลาสนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้สนใจทั่วไปที่อยากพัฒนาทักษะ Coaching / Mentoring feedback อย่างถูกวิธี
  • คนที่ทำงานอยากพัฒนาตัวเองในการดึงศักยภาพของทีมงานรอบด้าน
  • หัวหน้าที่อยากพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและทีมงานด้วยการ coach และ mentor  feedback อย่างมีรูปแบบ
  • ผู้บริหารระดับสูงที่กำลังจะปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยงานองค์กร

รูปแบบกิจกรรม
Community of Practitioner
HANDS – ON WORKSHOPS
PMS Clinic

เบื้องต้นถ้าหากมีผู้สนใจศูนย์มีดีจะจัดกิจกรรมช่วงระหว่าง ทุกวันศุกร์บ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องภาษา อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นายปฏิภาค วิภาสกุลเด่น โทร.36227 หรืออีเมล์ patipak.wipa@cmu.ac.th

หมายเหตุ: ท่านที่ลงทะเบียนแล้วมิได้จำเป็นต้องมาทุกอาทิตย์ เป็นตามความสะดวกและสมัครใจ