โครงการ/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อ ผู้ส่งผลงาน MEDCMU Happy Organization

2024-02-19T14:59:58+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจให้ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือก […]

ประกาศรายชื่อ ผู้ส่งผลงาน MEDCMU Happy Organization2024-02-19T14:59:58+07:00

Chiang mai university Individual Development Plan: CMU IDP

2024-02-19T10:09:32+07:00

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ Reskilled/Upskilled อย่างเป็นระบบ (CMU Brain Power Concept) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 โดยการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP) […]

Chiang mai university Individual Development Plan: CMU IDP2024-02-19T10:09:32+07:00

MEDCMU Engagement Action Plan

2023-11-22T15:27:30+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญร่วมรายงานผลแผนเสริมสร้างความผูกพันของหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน เเละรับการสนับสนุนจากคณะ […]

MEDCMU Engagement Action Plan2023-11-22T15:27:30+07:00

MEDCMU Happy Organization
“องค์กรแห่งความสุข”

2024-02-12T14:50:21+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ […]

MEDCMU Happy Organization
“องค์กรแห่งความสุข”
2024-02-12T14:50:21+07:00

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

2023-07-12T16:21:12+07:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25662023-07-12T16:21:12+07:00

หลักสูตร Non-Technical Skills

2023-11-29T15:44:47+07:00

“Non-Technical Skills ทักษะการคิด ชีวิตและสังคม” หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร […]

หลักสูตร Non-Technical Skills2023-11-29T15:44:47+07:00

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

2023-05-19T09:48:42+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง […]

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 25662023-05-19T09:48:42+07:00

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 2566

2023-05-18T17:59:58+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ร่วมกับ ชมรมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. กำหนดจัดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และ sucessor ของฝ่าย/งาน […]

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 25662023-05-18T17:59:58+07:00

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

2023-03-16T09:16:44+07:00

งานบริหารงานบุคคล และ ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”2023-03-16T09:16:44+07:00
Go to Top