วันที่ 29 มิถุนายน 2563
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.สุรินทร์​พร​ ลิขิต​เสถียร​ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​เรื่อง​”Non-technical skills” ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดโดนงานบริหารงานบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่ แพท​ย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร​ สังกัดคณะ​แพทยศาสตร์​ มช. โดยมีคณาจารย์​แพทย์คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมเป็นวิทยากร Facilitator พร้อมด้วยกัปตันนายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม วิทยากรจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน​ 2563 ณ ห้องประชุม​ 152 ชั้น 15 อาคาร​สุจิ​ณ​โณ​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

อาจารย์ที่เข้าร่วมเป็น Facilitator ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills”
1.รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
2.ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์
3.ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา
4.อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง
5.อ.ผญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์
6.รศ.ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์
7.ผศ.นพ.เศรษฐพงษ์ บุญศรี
8.อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์
9.ผศ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
10.ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
11.อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
12.ผศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์
13.ผศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี