ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิธีการใช้ 90 Day Onboarding Program สำหรับผู้บังคับบัญชา”

วันที่ 15 ตุลาคม 63
โครงการอบรมหลักสูตร “วิธีการใช้ 90 Day Onboarding Program สำหรับผู้บังคับบัญชา”
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “วิธีการใช้ 90 Day Onboarding Program สำหรับผู้บังคับบัญชา”

เพื่อให้ความรู้แก่ หัวหน้าฝ่าย, รองหัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM นั้น

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯโดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ ตามลิ้งได้ ที่นี่

เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom
หมายเลขห้อง 575-681-1027 HR MED CMU
29 ต.ค. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
https://zoom.us/wc/join/5756811027

There is nothing to show here!
Slider with alias pann-1 not found.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรุณาติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์: 0-5393-5226 และ 0-5393-6227
E-mail : hrd.medcmu@gmail.com, hr.medcmu@gmail.com

เล่ม 90 Days onboarding-บุคลากรใหม่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เล่ม 90 Days onboarding-ขึ้นสู่ตำแหน่ง คลิกเพื่อดาวน์โหลด