รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (Associate Instructor : AI) รุ่นที่ 4

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
งานบริหารงานบุคคล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร อาจารย์ หลากหลายสาขา 30 อัตรา
เปิดรับอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเติบโตก้าวหน้าไปกับเราพร้อมความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ

คุณสมบัติ
• ได้รับ ป.เอก หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรืออยู่ระหว่างรอสอบวุฒิบัตรฯ (สามารถมายื่นภายในวันที่ 15 ส.ค. 65)
• มีคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ CMU-eTEGs 80
หรือ IELTS 6.0 หรือ TOEFL ITP 550 / CBT 196 / iBT 80
(สามารถมายื่นภายในวันที่ 15 ส.ค. 65)
• มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครออนไลน์ที่
https://cmu.to/AILP-Program