ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ VALENTINE'S DAY "ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตให้มีลมหายใจ"

ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ VALENTINE’S DAY “ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตให้มีลมหายใจ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 64
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

CQIT Ambassador นำโดย รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ VALENTINE’S DAY “ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตให้มีลมหายใจ” งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 ก.พ. 64 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โดยขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดฯ และผู้รับบริการ รพ. ร่วมบริจาคโลหิตในเทศกาลแห่งความรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะโลหิตขาดแคลน ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ทั้งนี้สามารถรับของที่ระลึกในช่วงกิจกรรมได้ฟรี (จำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่