ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมทายคำ By CQIT Ambassador
“Design New Normal for Excellence Teamwork”

วันที่ 13 กรกฎาคม 63
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประมวลภาพกิจกรรมผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรม เกมทายคำ โดย CQIT Ambassador ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช.

“Design New Normal for Excellence Teamwork” ในวันที่ 19 มิ.ย. 63 ณ เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

โดยมีหัวหน้างานบริหารงานบุคคล และตัวแทน CQIT Ambassador เป็นผู้ส่งมอบรางวัล