ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning

เรียน บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning ผู้สนใจ สามารถสมัครคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ SkillLane. https://kapvd.skilllane.com/ (ผู้สมัครกรุณาศึกษาวิธีการผ่าน Infographic รูปภาพดังแนบ

ติดต่อสอบถาม คุณเกรียงศักดิ์ กิติสัก เบอร์โทร. 35107

[pdfjs-viewer url="https://w1.med.cmu.ac.th/hrd/files/2021/12/คู่มือการใช้งานระบบ-SkillLane.pdf" attachment_id="6482" viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]