ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning

เรียน บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning ผู้สนใจ สามารถสมัครคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ SkillLane. https://kapvd.skilllane.com/ (ผู้สมัครกรุณาศึกษาวิธีการผ่าน Infographic รูปภาพดังแนบ

ติดต่อสอบถาม คุณเกรียงศักดิ์ กิติสัก เบอร์โทร. 35107