ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร Microsoft Team for Communication and Working
ได้ที่ Link ด้านล่างนี้