คู่มือลงทะเบียน (สมัครสมาชิก) เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร
NEW ECONOMY ACADEMY

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรที่สนใจ
ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะจัดส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน ไปยัง  e-mail ที่ท่านลงทะเบียนอีกครั้ง
(ระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติ ประมาณ 1 – 2 วัน)
โดยท่านสามารถตรวจสอบการอนุมัติเข้าเรียน ผ่าน email ของท่าน