พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior ครั้งที่ 4

วันที่ 27 มีนาคม 2565
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M modernized workforce สู่การเป็นโรง​เรียนแพทย์-โรงพยาบาลในดวงใจ ให้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์​ มช. โดยมี รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ กล่าวรายงาน วิทยากรโดย ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (ศูนยมีดี Me:DHRI) ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยการจัดเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่​