อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช. และ กัปตันนายแพทย์ กรพรหม

2020-09-03T09:21:24+07:00

วันที่ 3 กันยายน 63 WRITER: หน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในหลักสูตร“พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยหน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคลโดยมีกัปตันนายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม วิทยากรจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถ่ายทอดความรู้พร้อมกับ Facilitator คณาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ […]