ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะและการเก็บสะสมหน่วยกิต

2020-08-19T09:00:06+07:00

วันที่ 19 สิงหาคม 63 CMU School of Lifelong Education และคณะศึกษาศาสตร์ WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. [mpc_carousel_slider preset=”mpc_preset_1″ loop=”true” images=”3928,3926,3925,3927″ height=”650″ gap=”3″ stretched=”true” font_color=”#f8bf4d” font_size=”20″ font_line_height=”1.5″ font_align=”center” background_color=”rgba(51,51,51,0.9)” counter_padding_css=”padding:15px;” image_size=”large” image_opacity=”100″ image_hover_opacity=”100″ overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”etl etl-magnifying-glass” overlay_icon_color=”#ffffff” overlay_icon_size=”48″ overlay_icon_mirror=”true” overlay_enable_url=”true” overlay_url_icon=”etl etl-attachment” overlay_url_icon_color=”#ffffff” overlay_url_icon_size=”48″ overlay_icon_background=”rgba(51,51,51,0.8)” overlay_icon_border_css=”border-radius:100px;” overlay_icon_margin_css=”margin:10px;” overlay_icon_padding_css=”padding:25px;” overlay_hover_color=”#f8bf4d” overlay_hover_icon_background=”rgba(51,51,51,0.9)” mpc_navigation__preset=”mpc_preset_13″ image_hover_inner_border_css=”box-shadow: inset 0px 0px 0px 15px #f3f3f3;”] ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU School of Lifelong Education) นั้น […]