ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการรับรองสมรรถนะและการเก็บสะสมหน่วยกิต

วันที่ 19 สิงหาคม 63
CMU School of Lifelong Education และคณะศึกษาศาสตร์
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

[mpc_carousel_slider preset=”mpc_preset_1″ loop=”true” images=”3928,3926,3925,3927″ height=”650″ gap=”3″ stretched=”true” font_color=”#f8bf4d” font_size=”20″ font_line_height=”1.5″ font_align=”center” background_color=”rgba(51,51,51,0.9)” counter_padding_css=”padding:15px;” image_size=”large” image_opacity=”100″ image_hover_opacity=”100″ overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”etl etl-magnifying-glass” overlay_icon_color=”#ffffff” overlay_icon_size=”48″ overlay_icon_mirror=”true” overlay_enable_url=”true” overlay_url_icon=”etl etl-attachment” overlay_url_icon_color=”#ffffff” overlay_url_icon_size=”48″ overlay_icon_background=”rgba(51,51,51,0.8)” overlay_icon_border_css=”border-radius:100px;” overlay_icon_margin_css=”margin:10px;” overlay_icon_padding_css=”padding:25px;” overlay_hover_color=”#f8bf4d” overlay_hover_icon_background=”rgba(51,51,51,0.9)” mpc_navigation__preset=”mpc_preset_13″ image_hover_inner_border_css=”box-shadow: inset 0px 0px 0px 15px #f3f3f3;”]

ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU School of Lifelong Education) นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น และหลักสูตรสะสมหน่วยกิต ซึ่งสามารถพัฒนาให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนางานที่ทำอยู่ และสามารถขอตำแหน่งวิทยฐานะได้ ดังนี้
1.การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
2.การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
3.การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนางาน คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
4.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะเต็ม) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 053-944201 หรือ Facebook:หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”preset_0″ font_color=”#75cdde” font_size=”50″ font_line_height=”1″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:10px;margin-left:0px;”]

เรียนแบบสะสมหน่วยกิต

[/mpc_textblock][mpc_divider width=”52″ align=”left” lines_color=”#75cdde” lines_weight=”2″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:25px;”][mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”mpc_preset_90″ font_color=”#262626″ font_size=”15″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-left:0px;”]

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (Research Methodology in Education)

[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”mpc_preset_132″ font_color=”#7a7a7a” font_size=”14″ font_line_height=”1″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;margin-left:0px;”]#awesome  #unreal  #good[/mpc_textblock]

🔈 อยากเรียนวิจัยล่วงหน้า สะสมหน่วยกิตไว้ก่อน เรียนได้ที่นี่เลย 👇🏻

หลักสูตรเรียนแบบสะสมหน่วยกิต : : วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (Research Methodology in Education)

🚩 เหมาะสําหรับ
 นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ท่ีต้องการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการวิจัยแก้ไขปัญหาช้ันเรียน
 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระดับผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการท่ีต้องการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👩🏻‍💼

👩🏻‍💻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้ววันนี้
คลิกเลย 👉🏻 https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000035

🚩 สมัครเรียนภายในเดือนกันยายนนี้ ฟรีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท !!! 🔥🔥🔥

[mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”preset_0″ font_color=”#75cdde” font_size=”50″ font_line_height=”1″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:10px;margin-left:0px;”]

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

[/mpc_textblock][mpc_divider width=”52″ align=”left” lines_color=”#75cdde” lines_weight=”2″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:25px;”][mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”mpc_preset_90″ font_color=”#262626″ font_size=”15″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-left:0px;”]

การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 👩🏻‍💻📝

[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”mpc_preset_132″ font_color=”#7a7a7a” font_size=”14″ font_line_height=”1″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;margin-left:0px;”]#awesome  #variety #good[/mpc_textblock]

วิจัย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด .. 🤩
เทคนิคง่ายๆในการทำวิจัย รวมอยู่ที่นี่แล้ว … 🙋🏼‍♀️

📍 หลักสูตรอบรมระยะสั้น : การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 👩🏻‍💻📝

🎖 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ >> รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เกียรติสุดาศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👩🏻‍💻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้ววันนี้
คลิกเลย 👉🏻 https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000022

 บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจท่านใดอยากพัฒนาความรู้ในด้านการวิจัย ไม่ควรพลาดดด ‼️

🚩 สมัครเรียนภายในเดือนกันยายนนี้ ฟรีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท !!! 🔥🔥🔥

[mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”preset_0″ font_color=”#75cdde” font_size=”50″ font_line_height=”1″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:10px;margin-left:0px;”]

หลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อรับรองสมรรถนะ

[/mpc_textblock][mpc_divider width=”52″ align=”left” lines_color=”#75cdde” lines_weight=”2″ margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:25px;”][mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”mpc_preset_90″ font_color=”#262626″ font_size=”15″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-left:0px;”]

ขณะนี้มี หลักสูตร 11 หลักสูตรดังต่อไปนี้ 👩🏻‍💻📝

[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=”80″ font_preset=”mpc_preset_132″ font_color=”#7a7a7a” font_size=”14″ font_line_height=”1″ font_transform=”none” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:10px;margin-left:0px;”]#awesome  #variety #good[/mpc_textblock]

อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการสอนแนวใหม่ .. 🤩

[mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”1″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบโครงร่างและเครื่องมือในการแก้ไขรวบรวมการวิจัย เพื่อพัฒนางาน” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”2″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนางาน” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”3″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”4″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัล ระดับปฐมวัย” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”5″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้สอนศิลปะ” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”6″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”7″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”8″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”9″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่นเบื้องต้นในยุคดิจิทัล” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”10″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_18″ layout=”style_3″ alignment=”left” border_css=”border-color:#b189e0;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:30px;” title_font_preset=”preset_0″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาในยุคดิจิทัล” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_preset=”preset_0″ mpc_icon__icon_character=”11″ mpc_icon__icon_color=”#75cdde” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:1px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:20px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#b189e0″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม[/mpc_icon_column]