โครงการ PMS : Goal setting – OKRs ภาคปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของบุคลากรทุกคน

2022-02-17T08:30:05+07:00

ลิงก์อื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ OKRs Your step-by-step guide for setting and achieving audacious goals. https://www.whatmatters.com/get-started ไปยังหน้าค้นหาหนังสือ OKRs หัวข้อที่น่าสนใจ การตั้ง OKRs และเป้าหมายที่ท้าทาย การนำ OKRs มาสู่องค์กร คำแนะนำในการตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ ข้อควรระวังในการตั้ง OKRs ไปยังหน้าเว็บไซต์ re:Work โครงการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ [add_single_eventon ev_uxval="2" id="5783" ext_url="https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/townhall03-kfmed/"] [add_single_eventon ev_uxval="2" id="5875" ext_url="https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/kickoff-pms-2021/"] [add_single_eventon ev_uxval="2" id="5591" ext_url="https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/coaching-training-2021-1/"] ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PMS : Goal setting - OKRs ภาคปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของบุคลากรทุกคน พร้อมประกาศวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKRs) ปี 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ [...]