เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้
ติดตามสถานะได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน JobsMed หรือเว็บไซต์นี้

ทั้งนี้หากมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่

คุณกัลยกร ชินบัญชรสกล
โทร. 0 5393 6780
อีเมล์ kunlayakorn.chin@cmu.ac.th

หรือ Facebook: HR Med CMU – งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.