รายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลงาน CQITDAY (เครื่องใช้ไฟฟ้า)

จากกลงทะเบียนและตอบแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 (CQITDAY 2022) ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่าน Zoom meeting โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับหม้อกระทะไฟฟ้า OTTO จำนวน 2 รางวัล 

จากร่วมเล่นเกม mentimeter โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65 ) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณ Dolkoof K

คุณ Jeno

รายชื่อผู้ที่ได้รับหม้อกระทะไฟฟ้า OTTO จำนวน 4 รางวัล 

จากร่วมสุ่มผู้โชคดีที่ทำการตอบแบบประเมินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65 ) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณกนกวรรณ จันทรเศรษฐ

งานประกันสังคม

คุณชวนพิศ ยั่งยืน

งานปฏิบัติการชันสูตร

คุณนวลปรางค์ แสนวงค์

งานประกันสังคม

คุณจุฑามาศ ไชยวุฒิ

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง

รายชื่อผู้ที่ได้รับไดร์เป่าผม Panasonic จำนวน 2 รางวัล 

จากร่วมสุ่มผู้โชคดีที่ทำการตอบแบบประเมินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65 ) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณจันทนา คำวรรณ

งานปฏิบัติการชันสูตร

คุณวารุณี วงค์ร้อย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ที่ได้รับเตารีด Electrolux จำนวน 1 รางวัล 

จากร่วมสุ่มผู้โชคดีที่ทำการตอบแบบประเมินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65 ) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

รายชื่อผู้ที่ได้รับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า AJ จำนวน 1 รางวัล 

จากร่วมสุ่มผู้โชคดีที่ทำการตอบแบบประเมินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65 ) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณวรวัฒน์ ธาตุอินทร์จันทร์

งานปฏิบัติการชันสูตร

รายชื่อผู้ที่ได้รับเตาอบ SHARP จำนวน 1 รางวัล 

จากร่วมสุ่มผู้โชคดีที่ทำการตอบแบบประเมินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ (ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 65 ) ติดต่อ 36227

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณสิริพร ตียพันธ์

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์