เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา

[ult_tab_element][single_tab title=”การติดตามข่าวสาร” tab_id=”1592801562845-2-2″][mpc_divider preset=”mpc_preset_13″ content_type=”title” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:10px;padding-bottom:0px;padding-left:10px;” font_preset=”mpc_preset_1″ font_color=”#555555″ font_size=”20″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”center” title=”การติดตามข่าวสาร” icon_type=”character” icon_character=”P” icon_color=”#98c96a” icon_size=”30″ lines_number=”3″ lines_color=”#dddddd” lines_gap=”3″][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_17″ border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#444444″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title=”เข้าเว็บไซต์ w1.med.cmu.ac.th/hrd” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:8px;” content_font_preset=”mpc_preset_1″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”center” mpc_icon__transition=”slide-down” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_character=”1″ mpc_icon__icon_color=”#a5e25b” mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#a5e25b;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_css=”padding:15px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-chevron-down” mpc_icon__hover_icon_color=”#888888″ mpc_icon__hover_border_css=”border-color:#efefef;border-radius:50px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]

คลิกที่ แถบเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”

[/mpc_icon_column]

[mpc_icon_column preset=”mpc_preset_17″ border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#444444″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title=”หาเรื่องที่คุณสนใจ และคลิก” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:8px;” content_font_preset=”mpc_preset_1″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”center” mpc_icon__transition=”slide-down” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_character=”2″ mpc_icon__icon_color=”#a5e25b” mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#a5e25b;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_css=”padding:15px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-chevron-down” mpc_icon__hover_icon_color=”#888888″ mpc_icon__hover_border_css=”border-color:#efefef;border-radius:50px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”][/mpc_icon_column]
[mpc_icon_column preset=”mpc_preset_17″ border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#444444″ title_font_size=”17″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title=”หากหาไม่เจอสามารถค้นหาได้ดังนี้” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:8px;” content_font_preset=”mpc_preset_1″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”center” mpc_icon__transition=”slide-down” mpc_icon__icon_type=”character” mpc_icon__icon_character=”3″ mpc_icon__icon_color=”#a5e25b” mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#a5e25b;border-style:solid;border-radius:50px;” mpc_icon__padding_css=”padding:15px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-chevron-down” mpc_icon__hover_icon_color=”#888888″ mpc_icon__hover_border_css=”border-color:#efefef;border-radius:50px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”][/mpc_icon_column]
[/single_tab][/ult_tab_element]