โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรการบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
Middle Management Program : Strategic Leadership Accelerator : MSL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ MSL

🔥 🔥 🔥 🔥

กำหนดการโครงการ

คำอธิบายหลักสูตร