ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)
ขอเชิญชวน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน
ร่วมส่งกำลังใจให้ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น.
ทั้งนี้ คะแนนจำนวนกดหัวใจ (Click Like) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok จำนวนมากที่สุด
จะมีผลต่อรางวัลคลิปวีดีโอยอดนิยม Popular Vote

โดยมีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 18 ผลงาน ดังต่อไปนี้

ผลงานที่ 1: Happy Rehab

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คำอธิบาย
อุปสรรคต่างๆในการทำงาน ถึงแม้จะมีมากมาย แต่หากได้ทีมและองค์กรที่เข้มแข็งและสามัคคีเราก็สามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกัน ไม่ใช่แแค่การมาทำงานร่วมกันแต่เป็นการสร้างความสุขร่วมกันในทุกๆขณะของการดำเนินชีวิต

@_frongdekd องค์กรแห่งความสุขของเรา 🫶🏻 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐛 💚👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️ #HappyMEDCMU ♬ เสียงต้นฉบับ – Mood :)

ผลงานที่ 2: We are MEDCMU

โดย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง
คำอธิบาย
วิดีโอแสดงถึงเรื่องราวประสบการณ์การทำงานและเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งอุปสรรค์ในการทำงาน และ สิ่งที่สร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผลงานที่ 3: ความสุขในการทำงานมุ่งสู่การบริการที่ดี

โดย งานบริการกลางโรงพยาบาล
คำอธิบาย
งานบริการกลางโรงพยาบาล สร้างงาน สร้างบุคลากร สร้างความสุขให้กับครอบครัวคนสวนดอก จากงานที่มั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การบริการที่ดี

ผลงานที่ 4: รอยยิ้มแห่งความสุข

โดย ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
คำอธิบาย
เพราะความสุขของบุคลากรคือเป้าหมายขององค์กร

ผลงานที่ 5: Happy HP suandok

โดย งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
คำอธิบาย
การทำงาน ถึงแม้เป็นพนักงานช่วยการพยาบาลแต่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีแต่ความสุขทั้งกับเพื่อนร่วมงานสถานที่ทำงาน ถึงแม้เป็นพนักงานช่วยการพยาบาลแต่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีแต่ความสุขทั้งกับเพื่อนร่วมงานสถานที่ทำงานชีวิตการทำงานที่มีคุณค่ารวมถึง มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมดูแลผู้ป่วยและเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล

ผลงานที่ 6: โอ่มื้อโชเปอ สวัสดีค่ะ

โดย หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ
คำอธิบาย
“ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการยอมรับตนเองในแบบที่เราเป็น ถึงแม้ฉันจะเป็นเพียงตัวแปรเล็กๆในองค์กร แต่ฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสทำงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แห่งนี้ เพราะสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของฉัน เป็นที่ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับองค์กร ในการร่วมพัฒนาและอยากส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ทำให้ฉันอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะฉันเชื่อว่าส่วนเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรค่ะ ”

@wangyibo747 “Make yourself proud, Make yourself happy” สิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการยอมรับตนเองในแบบที่เราเป็น #HappyMedCMU ♬ เสียงต้นฉบับ – NANA85SHOP

ผลงานที่ 7: The Power of Unity ความสมานฉันท์ผูกพันธ์องค์กร

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเเพทย์
คำอธิบาย

ต้องการอธิบายเเละถ่ายทอดความสุขของค์กรผ่าน 4 คุณลักษณะที่มีส่วนช่วยเเละส่งเสริมให้องค์กรมีความสุขเเละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)
องค์กรเเห่งความสุข หรือ Happy Organization มักจะเริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเข้าใจความต้องการของผู้ให้บริการเเละผู้รับบริการ อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพเเละสร้างความสุขเเบบยั่งยืน องค์ประกอบที่มีส่วนช่วยให้องค์กรมีความสุข ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะ ได้เเก่
1. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Security) ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่เเละผู้รับบริการ, อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ รวมถึงปกป้องสิทธิผู้ให้บริการ
2. ด้านมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) การปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยเเละได้รับรองมาตรฐานสากลเเละพร้อมให้บริการเสมอ
3. ด้านความภาคภูมิใจในการทำงาน (Value) ทุกหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนเอง ที่สามารถบรรลุเป้าหมายของพันธิกิจองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
4. ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน (Growth) องค์กรที่พัฒนาเเละได้รับการยอมรับย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการการทำงาน การได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกที่อยากร่วมงานในอนาคต
ทีมผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปสั้นนี้จะสามารถเเสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเเละความสุขที่ยั่งยืนของบุคลากรขององค์กรเเละต่อยอดการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นไป พร้อมทั้งคืนสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ตามหนึ่งในเป้าหมายของคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานที่ 8: วันแรกที่ได้มาทำงานที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดย งานธนาคารเลือด
คำอธิบาย
วันแรกที่ได้มาทำงานที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้พบเจอกับรุ่นพี่ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์อย่างเต็มภาคภูมิในองค์กรแห่งความสุข MED CMU Happy Organization

@bloodbankmedcmu วันแรกที่ได้มาทำงานที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ “องค์กรแห่งความสุข MedCMU Happy Organization” #HappyMEDCMU #bloodbank #MedCMU #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ♬ original sound – Blood bank MedCMU

ผลงานที่ 9: สวนดอกสุขสันต์_สร้างเสริมสุขภาพ

โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ
คำอธิบาย
องค์กรแห่งความสุขมาจากบุคลากรที่มีความสุข หน่วยสร้างเสริมสุขภาพมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาวะพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินของบุคลากรภายในหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

ผลงานที่ 10: วิสัญญีองค์กรแห่งความสุข

โดย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คำอธิบาย
#WeAreAnesthesia
#AnesthesiaCMU
#Anesthesia CMUHappyOrganization
#HappyMedCMU
#HappyMEDCMU
#AnesthesiaHappy
#Happy Organization
#ผู้ป่วยปลอดภัย
#วิสัญญีองค์กรแห่งความสุข
#องค์กรแห่งความสุข

ผลงานที่ 11: ก้าวไปด้วยกัน💜

โดย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คำอธิบาย
จับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันพัฒนางาน พัฒนาองค์กร💜 “ทีมเวิร์คคือการทำงานร่วมกันในเป้าหมายเดียวกัน มันคือความสามารถในการทำให้คนแต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กร มันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้คนธรรมดาบรรลุในสิ่งที่ไม่ธรรมดา” (cr.Andrew Carnegie) 💜องค์กรแห่งความสุข 💜#ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

@dewtity จับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันพัฒนางาน พัฒนาองค์กร💜 “ทีมเวิร์คคือการทำงานร่วมกันในเป้าหมายเดียวกัน มันคือความสามารถในการทำให้คนแต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กร มันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้คนธรรมดาบรรลุในสิ่งที่ไม่ธรรมดา” (cr.Andrew Carnegie) 💜องค์กรแห่งความสุข 💜#ภาควิชาวิสัญญีวิทยา #HappyMedCMU #AnesthesiaCMUHappyOrganization #HappyMEDCMU #medcmu #cmu #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ทีมมช #คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สวนดอก #ทีมสวนดอก #หมอดมยา #CMUHappyOrganization ♬ เสียงต้นฉบับ – น้องดิว

ผลงานที่ 12: ทีมสื่อสารองค์กร ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด

โดย ทีมสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
คำอธิบาย
เพราะความสุขคือสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ใส่สุดในทุกๆ เรื่อง แม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดใดก็ตาม ขอแค่ทุกคนในองค์กรจับมือกัน ก้าวผ่านไปด้วยกัน และหันกลับมามองปัญหา จะทำให้รู้ว่า เราไม่ได้เผชิญปัญหานั้นแค่คนเดียว ยังมีเพื่อน พี่ น้อง ในองค์กร ช่วยไปด้วยกัน จะเกิดความรัก ความผูกพัน และความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

@guitar_gartee ทีมสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ มช. “ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ใส่สุดในทุกๆ เรื่อง #HappyMEDCMU #MedCMUTikTok #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @MEDCMU #สื่อสารองค์กรMedCMU ♬ เสียงต้นฉบับ – guitar_gartee

ผลงานที่ 13: กำลังใจจากพวกเราชาว MED

โดย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
คำอธิบาย
กำลังใจจากพวกเราชาว MED by SHA

ผลงานที่ 14: เส้นทางของฉัน

โดย วรรณิภา นุสุภะ ,นฐธิกานต์ เจริญรัตนเดชะกุล, ปาริชาด ,สกาวรัตน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นของความสุขนั้นต้องเกิดขึ้นจากตัวเราแล้วทุกอย่างจะแผ่ขยายมวลความสุขให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ผลงานที่ 15: HappyTippawan

โดย นางสาวทิพย์วรรณ หอมยมณ์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ GMC
คำอธิบาย
ดิฉันอยากจะส่งมอบความภาคภูมิใจที่ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานให้กับองค์กรแห่งนี้ให้ทุกๆท่านได้รับชม เรื่องราวกลั่นกรองมาจากความรู้สึกรักและขอบคุณองค์กรแห่งนี้ที่ได้พัฒนาเด็กน้อยคนหนึ่งจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในทุกวันนี้ทำให้ดิฉันมีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องราว ทุกๆการอบรมทุกๆการสั่งสอนดิฉันได้นำมาใช่ในการทำงานและใช้ได้จริงในหลายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของดิฉัน องค์กรเติมเต็มการเติมโตของดีฉันได้เป็นอย่างดี ทำให้ดิฉันสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยความสุขความอบอุ่นและความสุขความอบอุ่นเหล่านั้นยังส่งผลไปถึงสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบของดิฉันอีกด้วยดิฉันสามารถดูแลแม่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในทุกวันนี้ก็เพราะดิฉันได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในองค์กรแห่งนี้เมือ8ปีที่แล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผลงานที่ 16: ความสุขในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครับ

โดย นายตี๋เล็ก ลุงต๋า ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คำอธิบาย
เป็นการรวบรวม moment แห่งความสุขในการทำงานตลอดทั้งปี ในภาควิชาของเราไม่ได้มีแค่งานบริการให้แก่ผู้ป่วย แต่ยังมีหน่วยวิจัยที่ทำงานเพื่อตอบโจทย์ความเป็นเลิศในงานทางด้านวิชาการ และทุกคนในภาควิชาต่างมีความรัก ความปราถนาที่ดีต่อกัน เพราะเราคือภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครับ

ผลงานที่ 17: มีความสุขในวันปกติ

โดย อรทัย เป็กธนู งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
คำอธิบาย
วันปกติที่ทำงาน เล็กๆน้อยๆ

@cocoatzww0v วันปกติที่ทำงาน เล็กๆน้ิอยๆ พยายามจะมีความสุขในทุกๆวัน เพราะเวลาที่จะได้ทำมันลดไปทุกวัน #happycmu #happyMEDCMU #happyburnunit #happyorganization ♬ Natural food, cooking and recipes, cooking background music(1324745) – MATSU

ผลงานที่ 18: One day with me in Suandok OP3

โดย OP3
คำอธิบาย
One day with me.