Puttimate Chumta

About Puttimate Chumta

This author has not yet filled in any details.
So far Puttimate Chumta has created 3 blog entries.

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

2023-05-19T09:48:42+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง […]

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 25662023-05-19T09:48:42+07:00

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 2566

2023-05-18T17:59:58+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ร่วมกับ ชมรมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. กำหนดจัดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และ sucessor ของฝ่าย/งาน […]

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 25662023-05-18T17:59:58+07:00

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

2023-03-16T09:16:44+07:00

งานบริหารงานบุคคล และ ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”2023-03-16T09:16:44+07:00
Go to Top