อาจารย์

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)

2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

2023-10-20T14:52:26+07:00

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok ENR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน2023-10-20T14:52:26+07:00

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

2023-08-03T10:56:20+07:00

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account2023-08-03T10:56:20+07:00

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

2023-07-12T16:21:12+07:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25662023-07-12T16:21:12+07:00
Go to Top