Orientation

ปฐมนิเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2

2020-08-31T14:00:09+07:00

วันที่ 15 กรกฎาคม 63 WRITER: งานประชาสัมพันธ์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 […]

ปฐมนิเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 22020-08-31T14:00:09+07:00

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563

2020-07-15T14:38:01+07:00

วันที่ 15 กรกฎาคม 63 หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ และ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม ทั้ง 5 ท่าน ในโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 25632020-07-15T14:38:01+07:00
Go to Top