workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.

2020-11-11T09:43:12+07:00

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 WRITER: งานประชาสัมพันธ์ PHOTOGRAPHER: งานประชาสัมพันธ์ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ” […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.2020-11-11T09:43:12+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช. และ กัปตันนายแพทย์ กรพรหม

2020-09-03T09:21:24+07:00

วันที่ 3 กันยายน 63 WRITER: หน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในหลักสูตร“พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยหน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคลโดยมีกัปตันนายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม วิทยากรจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถ่ายทอดความรู้พร้อมกับ Facilitator คณาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช. และ กัปตันนายแพทย์ กรพรหม2020-09-03T09:21:24+07:00
Go to Top