คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)
ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดคลิปวิดิโอในหัวข้อ องค์กรเเห่งความสุข MEDCMU Happy Oraganization

โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 7 ผลงาน ดังนี้

@wangyibo747 “Make yourself proud, Make yourself happy” สิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการยอมรับตนเองในแบบที่เราเป็น #HappyMedCMU ♬ เสียงต้นฉบับ – NANA85SHOP

🎉 ผลงานที่ 6: โอ่มื้อโชเปอ สวัสดีค่ะ ✨

โดย หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

“ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการยอมรับตนเองในแบบที่เราเป็น ถึงแม้ฉันจะเป็นเพียงตัวแปรเล็กๆในองค์กร แต่ฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสทำงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แห่งนี้ เพราะสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของฉัน เป็นที่ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับองค์กร ในการร่วมพัฒนาและอยากส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ทำให้ฉันอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะฉันเชื่อว่าส่วนเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรค่ะ ”

@_frongdekd องค์กรแห่งความสุขของเรา 🫶🏻 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐛 💚👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️ #HappyMEDCMU ♬ เสียงต้นฉบับ – Mood :)

🎉 ผลงานที่ 1: Happy Rehab ✨

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล มูลค่า 7,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

“อุปสรรคต่างๆในการทำงาน ถึงแม้จะมีมากมาย แต่หากได้ทีมและองค์กรที่เข้มแข็งและสามัคคีเราก็สามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกัน ไม่ใช่แแค่การมาทำงานร่วมกันแต่เป็นการสร้างความสุขร่วมกันในทุกๆขณะของการดำเนินชีวิต”

@bloodbankmedcmu วันแรกที่ได้มาทำงานที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ “องค์กรแห่งความสุข MedCMU Happy Organization” #HappyMEDCMU #bloodbank #MedCMU #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ♬ original sound – Blood bank MedCMU

🎉 ผลงานที่ 8: วันแรกที่ได้มาทำงานที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ✨

โดย งานธนาคารเลือด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

“วันแรกที่ได้มาทำงานที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้พบเจอกับรุ่นพี่ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์อย่างเต็มภาคภูมิในองค์กรแห่งความสุข MED CMU Happy Organization”

@guitar_gartee ทีมสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ มช. “ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ใส่สุดในทุกๆ เรื่อง #HappyMEDCMU #MedCMUTikTok #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @MEDCMU #สื่อสารองค์กรMedCMU ♬ เสียงต้นฉบับ – guitar_gartee

🎉 ผลงานที่ 12: ทีมสื่อสารองค์กร ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด ✨

โดย ทีมสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

“เพราะความสุขคือสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ใส่สุดในทุกๆ เรื่อง แม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดใดก็ตาม ขอแค่ทุกคนในองค์กรจับมือกัน ก้าวผ่านไปด้วยกัน และหันกลับมามองปัญหา จะทำให้รู้ว่า เราไม่ได้เผชิญปัญหานั้นแค่คนเดียว ยังมีเพื่อน พี่ น้อง ในองค์กร ช่วยไปด้วยกัน จะเกิดความรัก ความผูกพัน และความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป”

🎉 ผลงานที่ 7: The Power of Unity ความสมานฉันท์ผูกพันธ์องค์กร✨

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเเพทย์

ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

ต้องการอธิบายเเละถ่ายทอดความสุขของค์กรผ่าน 4 คุณลักษณะที่มีส่วนช่วยเเละส่งเสริมให้องค์กรมีความสุขเเละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)
องค์กรเเห่งความสุข หรือ Happy Organization มักจะเริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเข้าใจความต้องการของผู้ให้บริการเเละผู้รับบริการ อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพเเละสร้างความสุขเเบบยั่งยืน องค์ประกอบที่มีส่วนช่วยให้องค์กรมีความสุข ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะ ได้เเก่
1. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Security) ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่เเละผู้รับบริการ, อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ รวมถึงปกป้องสิทธิผู้ให้บริการ
2. ด้านมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Productivity) การปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยเเละได้รับรองมาตรฐานสากลเเละพร้อมให้บริการเสมอ
3. ด้านความภาคภูมิใจในการทำงาน (Value) ทุกหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนเอง ที่สามารถบรรลุเป้าหมายของพันธิกิจองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
4. ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน (Growth) องค์กรที่พัฒนาเเละได้รับการยอมรับย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการการทำงาน การได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกที่อยากร่วมงานในอนาคต
ทีมผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปสั้นนี้จะสามารถเเสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเเละความสุขที่ยั่งยืนของบุคลากรขององค์กรเเละต่อยอดการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นไป พร้อมทั้งคืนสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ตามหนึ่งในเป้าหมายของคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎉 ผลงานที่ 15: Happy Tippawan ✨

โดย นางสาวทิพย์วรรณ หอมยมณ์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ GMC

ได้รับรางวัล Popular Vote จากจำนวนกดหัวใจใน Tiktok (2,211 Like)
เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

“ดิฉันอยากจะส่งมอบความภาคภูมิใจที่ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานให้กับองค์กรแห่งนี้ให้ทุกๆท่านได้รับชม เรื่องราวกลั่นกรองมาจากความรู้สึกรักและขอบคุณองค์กรแห่งนี้ที่ได้พัฒนาเด็กน้อยคนหนึ่งจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในทุกวันนี้ทำให้ดิฉันมีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องราว ทุกๆการอบรมทุกๆการสั่งสอนดิฉันได้นำมาใช่ในการทำงานและใช้ได้จริงในหลายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของดิฉัน องค์กรเติมเต็มการเติมโตของดีฉันได้เป็นอย่างดี ทำให้ดิฉันสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยความสุขความอบอุ่นและความสุขความอบอุ่นเหล่านั้นยังส่งผลไปถึงสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบของดิฉันอีกด้วยดิฉันสามารถดูแลแม่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในทุกวันนี้ก็เพราะดิฉันได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในองค์กรแห่งนี้เมือ8ปีที่แล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ”

🎉 ผลงานที่ 3: ความสุขในการทำงานมุ่งสู่การบริการที่ดี ✨

โดย งานบริการกลางโรงพยาบาล

ได้รับรางวัล Popular Vote ภายในงาน
เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท

แรงบันดาลใจในการจัดทำ

“งานบริการกลางโรงพยาบาล สร้างงาน สร้างบุคลากร สร้างความสุขให้กับครอบครัวคนสวนดอก จากงานที่มั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การบริการที่ดี”