ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” (Performance Management Systems)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 63
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” (Performance Management Systems)
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” (Performance Management Systems)

เพื่อให้ความรู้แก่ บถคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM นั้น

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯโดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ ตามลิ้งได้ ที่นี่

เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom
หมายเลขห้อง 575-681-1027 HR MED CMU
17 พ.ย. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
https://zoom.us/wc/join/5756811027

There is nothing to show here!
Slider with alias 90days-for-nd-1 not found.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรุณาติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์: 0-5393-5226 และ 0-5393-6227
E-mail : hrd.medcmu@gmail.com, hr.medcmu@gmail.com