คณะฯ จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565

2022-01-27T16:00:06+07:00

วันที่ 27 มกราคม 2565 ภาพ / ข่าว : ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์มีดี MeDHRI) และกลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565 หลักสูตร Canva for Beginners […]