ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)
ขอเชิญร่วมรายงานผลแผนเสริมสร้างความผูกพันของหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน เเละรับการสนับสนุนจากคณะ

หลักการและเหตุผล

คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566 และกำหนดให้ ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ดำเนินการจัดทำเค้าโครงแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในคณะฯ (Engagement Action Plan) ในรูปแบบเดียวกัน และจัดส่งแผนฯ แก่ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (Me:DHRI ศูนย์มีดี) ภายในวันที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นั้น

ในการนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ และรับข้อมูลเพื่อให้การสนับสนุนแผนฯ ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ประสงค์ขอให้หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกรอกแบบฟอร์มติดตามผลภายหลังการดำเนินการแผนเสริมสร้างความผูกพันที่ได้วางแผนไว้ในปีงบประมาณ 2566

ร่วมรายงานผลภายหลังการดำเนินแผนฯ ได้ที่นี่

ทั้งนี้ ขอให้ท่านใช้ CMU E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบดังกล่าว

[text_type_vc align=”center” typespeed=”50″ checked=”true”]

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 31 ธันวาคม 2566

[/text_type_vc]

ข้อมูลสรุปการส่งแผนฯ ปี 2566

[pdf-embedder url=”https://www.medhri.com/wp-content/uploads/2023/11/Summary-Engagement-Plan-2023-Report.pdf” title=”Summary Engagement Plan 2023 Report”]