สมรรถนะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

Home » สมรรถนะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy

2023-01-10T16:48:34+07:00

“วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน รับรู้ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม เพื่อส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ ” […]

การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
2023-01-10T16:48:34+07:00

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for information technology

2023-01-10T16:33:46+07:00

“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ จับประเด็นและใจความสำคัญจากการฟัง และการอ่านสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ ” […]

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for information technology
2023-01-10T16:33:46+07:00

PowerPoint Tools for Speed Up By SkillLane

2023-01-10T16:28:09+07:00

ในคอร์สนี้ผมจะแนะนำ เทคนิคบางส่วนในการใช้งาน Microsoft Powerpoint  โดยเนื้อหาของคอร์สนี้มาจากส่วนหนึ่งของประสบการณ์จากการทำงานจริงโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน […]

PowerPoint Tools for Speed Up By SkillLane2023-01-10T16:28:09+07:00

7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ) By SkillLane

2023-01-10T16:22:48+07:00

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ “จำเป็น” ต้องใช้งานโปรแกรม PowerPoint แต่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือมีน้อยมาก และไม่รู้จะเริ่มต้นใช้งานอย่างไร ผมคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับคุณ! […]

7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ) By SkillLane2023-01-10T16:22:48+07:00

PowerPoint ย่อยง่าย 101 By SkillLane

2023-01-10T16:18:15+07:00

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ “จำเป็น” ต้องใช้งานโปรแกรม PowerPoint แต่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือมีน้อยมาก และไม่รู้จะเริ่มต้นใช้งานอย่างไร ผมคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับคุณ! […]

PowerPoint ย่อยง่าย 101 By SkillLane2023-01-10T16:18:15+07:00

Microsoft Excel พื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน By SkillLane

2023-01-10T16:05:21+07:00

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทำงานด้านตารางคำนวณ (Spreadsheet) สามารถ ทำตาราง สร้างแบบฟอร์ม สร้างการคำนวณ ทำงานกับข้อมูล เตรียมข้อมูล สรุปผลข้อมูล มีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายในนั้นให้เราได้ใช้งานพร้อมยังติดตั้ง Add-ins เพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังมีระบบการรักษาความปลอดภัย และทำงานได้ทั้งบน Desktop และ ทำงานร่วมกันบน Cloud ได้อีกด้วย […]

Microsoft Excel พื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน By SkillLane2023-01-10T16:05:21+07:00

Excel Speed Work By SkillLane

2023-01-10T09:36:52+07:00

Excel Speed Work คุณจะมัวเสียเวลาทำข้อมูลเป็นชั่วโมงทำไม?? ในเมื่อใช้เอ็กเซลล์สูตร&ฟังก์ชั่น ( Excel  Formulas & Functions ) เสร็จได้ภายใน ไม่กี่นาที !!!!! […]

Excel Speed Work By SkillLane2023-01-10T09:36:52+07:00
Go to Top