อาจารย์

หลักสูตร PowerPoint Tools for Speed Up By SkillLane

2023-05-11T10:11:52+07:00

“ในคอร์สนี้ผมจะแนะนำ เทคนิคบางส่วนในการใช้งาน Microsoft PowerPoint  โดยเนื้อหาของคอร์สนี้มาจากส่วนหนึ่งของประสบการณ์จากการทำงานจริงโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน” […]

หลักสูตร PowerPoint Tools for Speed Up By SkillLane2023-05-11T10:11:52+07:00

7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ) By SkillLane

2023-05-11T10:12:14+07:00

7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า หลังจากเรียนจบแล้วสามารถนำไอเดียต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที! […]

7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ) By SkillLane2023-05-11T10:12:14+07:00

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization

2023-01-10T16:13:25+07:00

“จริงหรือ ? การประเมินผลงานของพนักงาน องค์กรควรเน้นไปที่…การวัด KPIs และ Competency เพื่อพัฒนาผลักดันให้ผลลัพธ์ของพนักงานเกิดขึ้น มาหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในรายวิชานี้” […]

การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
Performance Management System for High Performance Organization
2023-01-10T16:13:25+07:00

PowerPoint ย่อยง่าย 101 By SkillLane

2023-05-11T10:12:03+07:00

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ “จำเป็น” ต้องใช้งานโปรแกรม PowerPoint แต่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือมีน้อยมาก และไม่รู้จะเริ่มต้นใช้งานอย่างไร ผมคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับคุณ! […]

PowerPoint ย่อยง่าย 101 By SkillLane2023-05-11T10:12:03+07:00

หลักสูตร Microsoft Excel พื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน By SkillLane

2023-05-11T10:14:42+07:00

หลักสูตร Microsoft Excel พื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน เรียนครบ ทำงานได้เลย! […]

หลักสูตร Microsoft Excel พื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน By SkillLane2023-05-11T10:14:42+07:00

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovations

2023-01-10T15:53:52+07:00

“เรียนรู้บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานด้านนวัตกรรม ” […]

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovations
2023-01-10T15:53:52+07:00

การคิดเชิงระบบ
System Thinking

2023-01-10T10:11:52+07:00

“การคิดเชิงระบบมีความสำคัญต่อการการเข้าใจกลไกการทำงาน การแก้ปัญหา ตัดสินใจ ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” […]

การคิดเชิงระบบ
System Thinking
2023-01-10T10:11:52+07:00

หลักสูตร Excel Speed Work By SkillLane

2023-05-11T10:14:52+07:00

“Excel Speed Work คุณจะมัวเสียเวลาทำข้อมูลเป็นชั่วโมงทำไม?? ในเมื่อใช้เอ็กเซลล์สูตร & ฟังก์ชั่น (Excel Fomulas & Functions) เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที!” […]

หลักสูตร Excel Speed Work By SkillLane2023-05-11T10:14:52+07:00

การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking

2023-01-10T09:44:08+07:00

“เรียนรู้เทคนิคและทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจัดกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรของคุณ ” […]

การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
2023-01-10T09:44:08+07:00
Go to Top