ผู้บริหาร

The Journey for New Employee
หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่

2024-07-12T09:32:52+07:00

The Journey for New Employee หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์ มช. บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่ตามที่หลักสูตรคณะฯ กำหนดประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ส่วนที่ 1: หลักสูตร New Beginning คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร New Beginning for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 16 นาที หัวข้อที่ 1 : Intro to MED CMU แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (Competency and Skill) ค่านิยม CQIT หัวข้อที่ 2 : First Step MED CMU สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องดำเนินการ (To do List) 90 Days onboarding Program การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องตรวจอะไรบ้าง CMU Proactive IDP หัวข้อที่ 3 : Employee Benefit Username & Password ระบบต่าง ๆ สิทธิการลา [...]

The Journey for New Employee
หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับบุคลากรใหม่
2024-07-12T09:32:52+07:00

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)

2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรชุดกระบวนความคิดของโค้ช (Coaching Mindset)2023-12-20T10:49:13+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)2023-12-20T10:49:59+07:00

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

2023-08-03T10:56:20+07:00

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account2023-08-03T10:56:20+07:00

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

2023-07-12T16:21:12+07:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25662023-07-12T16:21:12+07:00

หลักสูตร The Journey for New Employee

2023-12-21T13:45:14+07:00

หลักสูตร The Journey for New Employee รายละเอียดหลักสูตร คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร The Journey for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน […]

หลักสูตร The Journey for New Employee2023-12-21T13:45:14+07:00

หลักสูตร Non-Technical Skills

2024-06-05T10:23:16+07:00

“Non-Technical Skills ทักษะการคิด ชีวิตและสังคม” หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร […]

หลักสูตร Non-Technical Skills2024-06-05T10:23:16+07:00

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach

2023-07-17T14:55:26+07:00

หลักสูตรบทบาทและผู้นำสไตล์โค้ช – Roles & Responsibilities of Leader as Coach โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC) […]

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach2023-07-17T14:55:26+07:00
Go to Top