ขอเชิญ เลขานุการคณะฯ หัวหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้ตรวจการและหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วย เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2563
“Design New Normal for Excellence Teamwork”
19 มิ.ย. 63 ณ เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

[mpc_textblock font_preset=”mpc_preset_127″ font_color=”#ffffff” font_size=”16″ font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]We start with[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_117″ font_color=”#141217″ font_size=”36″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-left:0px;”]The idea[/mpc_textblock]
[mpc_callout layout=”style_8″ title_font_color=”#888888″ title_font_size=”16″ title_font_line_height=”1.5″ title_font_transform=”none” title_font_align=”left” content_width=”80″ content_font_color=”#888888″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.4″ content_font_transform=”none” content_font_align=”left” icon_type=”image” icon_image_size=”medium” icon_image=”3157″ icon_margin_divider=”true” icon_margin_css=”margin-top:20px;margin-right:70px;” mpc_button__align=”left” mpc_button__url=”url:%23||” mpc_button__font_preset=”mpc_preset_17″ mpc_button__font_color=”#d0b693″ mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”0.6″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”center” mpc_button__title=”ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์” mpc_button__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_button__border_css=”border-width:2px;border-color:#d0b693;border-style:solid;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:15px;padding-right:30px;padding-bottom:15px;padding-left:30px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:10px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#d0b693″ mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” mpc_button__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_button__mpc_tooltip__padding_divider=”true”]สวัสดีครับ นี่ก็เป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งที่ผมจะอยากจะเรียนเชิญพวกเรานะครับ สู่สิ่งที่คณะฯของเราอยากดำเนินการและอยากให้พวกเรามีส่วนร่วม ก็คือโครงการที่เรียกว่า “Design New Normal for Excellence Teamwork” เป็นโครงการที่จะรวมพลังของเราอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ฝ่าย และงานนะครับ

ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เวลาเราประชุมเราก็ไม่ได้ประชุมด้วยกัน ดังนั้นในปลายปีที่ผ่านมาเราได้ผ่านการประเมิน AHA และ TQC ก็จะอยากจะขอแสดงความขอบคุณกับทุกท่านและ มาระดมสมอง เพื่อสร้าง Teamwork ที่ Excellence อีกที

ก็อยากจะเรียนเชิญพวกเรานะครับ ในวันที่ 19 มิถุนายน ตั้งแต่ 09.00 น. – 13.00 น. และร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็คงจะเป็นประเด็นความสนุกสนาน และอยากให้พวกเรามีประเด็นที่โชว์ว่าพวกเรามี Teamwork ที่สำคัญผ่านลักษณะที่เรียกว่า Suandok DNA อยากให้พวกเรานำค่านิยมองค์กร CQIT ไปลงหน้างาน และก็ผ่านโดย CQIT Ambassador

และมาร่วมเฉลิมฉลองกันครับสิ่งที่เราได้ผ่านมาจากวิกฤต โควิด 19 และอยากขอขอบคุณในนามคณะฯทีพวกเราผ่านการประเมิน AHA TQC และเจอกันนะครับในวันที่ 19 มิถุนายน 09.00 – 13.00 น. ร่วมกันเป็นพลังให้เกิด New Normal For Excellence Teamwork สวัสดีครับ[/mpc_callout]

[mpc_divider preset=”mpc_preset_28″ align=”left” content_type=”icon” content_position=”0″ content_border_css=”border-width:2px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:60px;” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:15px;” font_preset=”mpc_preset_1″ font_color=”#b077b7″ font_size=”16″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” title=”MASSIVE” icon=”eti eti_lightbulb_alt” icon_color=”#75cdde” icon_size=”30″ lines_color=”#75cdde” lines_weight=”2″ padding_divider=”true”]

Highlight

เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมแสดงความยินดี

ที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC: Thailand Quality Class) 🏆 และผ่านการประเมิน AHA

ลุ้นรับของรางวัล

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณระหว่างงานจะมีกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมงาน

Please save the date 19 June  2020

[mpc_divider preset=”mpc_preset_28″ align=”left” content_type=”icon” content_position=”0″ content_border_css=”border-width:2px;border-color:#75cdde;border-style:solid;border-radius:60px;” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:15px;” font_preset=”mpc_preset_1″ font_color=”#b077b7″ font_size=”16″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” title=”MASSIVE” icon=”eti eti_calendar” icon_color=”#75cdde” icon_size=”30″ lines_color=”#75cdde” lines_weight=”2″ padding_divider=”true”]

กำหนดการ

[add_single_eventon id=”3248″ show_exp_evc=”yes” ev_uxval=”X” ]

คลิกเพื่อลงทะเบียน