CQIT

CQIT Ambassador ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ VALENTINE’S DAY “ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตให้มีลมหายใจ”

2021-02-10T13:25:46+07:00

ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ VALENTINE’S DAY “ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตให้มีลมหายใจ” […]

CQIT Ambassador ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ VALENTINE’S DAY “ส่งต่อความรักด้วยการบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตให้มีลมหายใจ”2021-02-10T13:25:46+07:00

CQIT Ambassador ร่วมกิจกรรมแจกของระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

2020-11-16T08:44:35+07:00

ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมกิจกรรมจัดตั้งบูทและแจกของระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการนำเสนอผลงานเรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563 […]

CQIT Ambassador ร่วมกิจกรรมแจกของระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “Telling your CQIT Story” ประจำปี 25632020-11-16T08:44:35+07:00

โครงการประกวดการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

2020-11-10T13:21:53+07:00

ขอเชิญชวนบุคลาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563 […]

โครงการประกวดการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 25632020-11-10T13:21:53+07:00

CQIT Ambassador ร่วมทำบุญและจัดตั้งโรงทานกิจกรรมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2563

2020-10-28T15:25:41+07:00

วันที่ 27 ตุลาคม 63 หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมทำบุญและจัดตั้งโรงทานกิจกรรมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 […]

CQIT Ambassador ร่วมทำบุญและจัดตั้งโรงทานกิจกรรมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 25632020-10-28T15:25:41+07:00

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563

2020-07-15T14:38:01+07:00

วันที่ 15 กรกฎาคม 63 หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ และ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม ทั้ง 5 ท่าน ในโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 25632020-07-15T14:38:01+07:00

ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมทายคำ By CQIT Ambassador “Design New Normal for Excellence Teamwork”

2020-07-13T16:06:05+07:00

วันที่ 13 กรกฎาคม 63 หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ประมวลภาพกิจกรรมผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรม เกมทายคำ โดย CQIT Ambassador ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. […]

ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมทายคำ By CQIT Ambassador “Design New Normal for Excellence Teamwork”2020-07-13T16:06:05+07:00

CQIT Ambassador ร่วมกันสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน

2020-07-10T09:23:27+07:00

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WRITER: งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน CQIT Ambassador […]

CQIT Ambassador ร่วมกันสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน2020-07-10T09:23:27+07:00
Go to Top