nts

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (Associate Instructor : AI) รุ่นที่ 4

2021-11-15T11:52:00+07:00

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร อาจารย์ หลากหลายสาขา 30 อัตรา เปิดรับอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเติบโตก้าวหน้าไปกับเราพร้อมความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ คุณสมบัติ • ได้รับ ป.เอก หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรืออยู่ระหว่างรอสอบวุฒิบัตรฯ (สามารถมายื่นภายในวันที่ 15 ส.ค. 65) • มีคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ CMU-eTEGs 80 […]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (Associate Instructor : AI) รุ่นที่ 42021-11-15T11:52:00+07:00

นำเสนอโครงการ MES 7 ริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์

2021-11-09T11:18:43+07:00

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7 […]

นำเสนอโครงการ MES 7 ริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์2021-11-09T11:18:43+07:00

คณะฯ จัดอบรม “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

2021-10-29T16:30:40+07:00

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างทักษะที่จะช่วยให้รู้จักพื้นฐานของการจัดการความปลอดภัย […]

คณะฯ จัดอบรม “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 12021-10-29T16:30:40+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.

2020-12-21T09:27:48+07:00

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 WRITER: งานประชาสัมพันธ์ รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Non-Technical Skills สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ” ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.2020-12-21T09:27:48+07:00

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Non-Technical Skills” ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

2020-12-09T10:32:47+07:00

ตามที่คณะฯ ได้อนุมัติให้งานบริหารงานบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2563 […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Non-Technical Skills” ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.2020-12-09T10:32:47+07:00

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

2020-11-23T14:55:45+07:00

วันที่ 23 พฤศจิกายน 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 22020-11-23T14:55:45+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.

2020-11-11T09:43:12+07:00

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 WRITER: งานประชาสัมพันธ์ PHOTOGRAPHER: งานประชาสัมพันธ์ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ” […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.2020-11-11T09:43:12+07:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Non-Technical Skills”

2020-11-06T14:34:58+07:00

ตามที่คณะฯ ได้อนุมัติให้งานบริหารงานบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2563 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Non-Technical Skills”2020-11-06T14:34:58+07:00

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563

2020-10-12T10:58:27+07:00

วันที่ 22 สิงหาคม 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 25632020-10-12T10:58:27+07:00
Go to Top